Servizo de Normalización Lingüística

Praza Maior, 1- 2º andar
32500 O Carballiño
Tel. 988530007 (extensión 27)
Mail: snl@carballino.org

Como naceu o Servizo de Normalización Lingüística


O Concello do Carballiño querendo amosar a súa sensibilidade con respecto á lingua galega decide crear un Servizo de Normalización Lingüística; así no ano 1997, grazas a unha achega económica da Xunta de Galicia e a contribución do propio concello, créase dito servizo.

O día 5 de febreiro de 1998 aprobouse inicialmente a Ordenanza de normalización lgca. do e foi publicada no BOP do día 23 de febreiro de 1998.

A pesar de que actualmente depende da Área de Educación, Cultura e Xuventude, ten un carácter eminentemente transversal, polo que colabora constantemente con todos os servizos municipais, con distintos axentes sociais e coa cidadanía en xeral.

Obxectivos de traballo


Todos os traballos están encamiñados a:

 • Potenciar o uso da lingua galega.
 • Facilitar o desenvolvemento do uso da lingua galega en todos os sectores sociais.
 • Sensibilizar e implicar a distintos axentes sociais na dinamización do uso da lingua.
 • Apoiar as iniciativas a prol da lingua que xurdan.
 • Promover a transversalidade da lingua e implicar no proceso de normalización a todas as áreas do concello.
 • Sensibilizar e implicar a distintos axentes sociais na dinamización do uso da lingua.
 • Atender as diferentes necesidades para a axeitada promoción da lingua segundo o ámbito rural ou urbano dos distintos lugares deste concello.

Funcións do SNL


O SNL dirixe o seu traballo atendendo fundamentalmente a tres aspectos:

Actividades que realiza e nas que participa


 • Cursos de Lingua Galega.
 • Campañas de animación á lectura.
 • Concertos didácticos de música tradicional.
 • Obradoiro de regueifa.
 • Obradoiro de instrumentos musicais.
 • Obradoiro de cantos de nadal e reis.
 • Roteiro Manuel María.
 • Contacontos.
 • Letras Galegas.
 • O Apalpador.

Publicacións


 • Ordenanza de normalización lingüística.
 • Manual de linguaxe non sexista.
 • Os Bolechas: O segredo do Carballiño.
 • Manual de educación viaria para 2º ciclo de primaria.
 • Outro material de dinamización: adhesivos, carteis…