Concurso de balcones 2015

A Concellería de Cultura do Concello do Carballiño, en colaboración co Centro Comercial Aberto do Carballiño, organiza este ano un concurso de Balcóns de nadal para os comerciantes do Concello do Carballiño.


BASES DO CONCURSO DE BALCÓNS NADAL 2015
 1. PARTICIPACIÓN: podrán participar todos los vecinos del casco urbano de la villa, sien ninguna distinción por razón de su ubicación.
 2. CRITERIO DE VALORACIÓN: la decoración será de libre expresión, debiendo resaltar los motivos que hagan referencia a la navidad. En la valoración se tendrán en cuenta criterios de creatividad, orixinalidade, calidad, iluminación?A puntuación por balcón será de 0 a 10 puntos y tendrán premios aquellos que mayor puntuación obtengan en la suma total de las puntuacións de los miembros del jurado.
 3. INSCRICIÓN: las inscricións formalizaranse por escrito en el área de Cultura del Ayuntamiento del Carballiño. Se podrán descargar en la página web del ayuntamiento (www.carballino.org) o recoger en el departamento de cultura. El plazo límite de inscrición rematará a las 12 horas del día 14 de diciembre de 2015.
 4. XURADO: o xurado valorará os traballos do 15 ao 19 de decembro de 2015 e estará composto por:
  • Un representante do Centro Comercial Aberto.
  • Un representante da Asociación de hosteleiros do Carballiño.
  • Un representante dunha asociación cultural do Carballiño.
  • Un respresentante da Federación de asociacións de veciños.
  • Unha persoa do Carballiño relacionada coas artes.
 5. DECISIÓN DO XURADO: a decisión do xurado será inapelable e farase pública nun acto que terá lugar o día 23 de decembro de 2015 na Praza do Emigrante durante a visita de Papa Noel. Se o tempo non o permite será no Salón de Plenos do Concello.
 6. ACEPTACIÓN DAS BASES: a inscrición no concurso levará implícita a aceptación das presentes bases.
 7. PREMIOS: establécense os seguintes premios:
  • 1º Premio: cesta de nadal valorada en 150 €
  • 2º Premio: cesta de nadal valorada en 100 €
  • Cinco premios: cestas valorados en 50 € cada unha
  • Todos os premiados recibirán un diploma acreditativo da distinción.
   Os premios poderán ser acumulables independentemente da entidade que os achega.
 8. Todos os premiados recibirán un diploma acreditativo da distinción.
 9. Os premios poderán ser acumulables independentemente da entidade que os achega.
  Ver PDF Bases concurso balcones 2015

CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDAD 2015


BASES DO CONCURSO DE ESCAPARATES NADAL 2015
 1. PARTICIPACIÓN: poderán participar todos os establecementos comerciais do pobo, sen limitación de número ou de espazo, tempa ningunha distinción por razón da súa actividade ou titular.
 2. CRITERIO DE VALORACIÓN: a decoración será de libre expresión, debendo resaltar os motivos que fagan referencia ao nadal. Na valoración teranse en conta criterios comerciais e artísticos así como a creatividade, orixinalidade, calidade, iluminación, exposición do propio produto?A puntuación por escaparache será de 0 a 10 puntos e terán premios os escaparates que maior puntuación obteñan na suma total das puntuacións dos membros do xurado.
 3. OUTROS DEBERES: todos os participantes están obrigados á colocación no escaparache dun distintivo de participación no concurso facilitado pola área de Cultura deste concello.
 4. INSCRICIÓN: as inscricións formalizaranse por escrito #ante a A are de Cultura do Concello do Carballiño. Poderanse descargar na páxina web do concello (www.carballino.org) ou recoller no departamento de cultura. O prazo límite de inscrición rematará ás 12 horas do día 14 de decembro de 2015.
 5. XURADO: o xurado valorará os traballos do 15 ao 19 de decembro de 2015 e estará composto por:
  • Un representante do Centro Comercial Aberto.
  • Un representante da Asociación de hosteleiros do Carballiño.
  • Un representante dunha asociación cultural do Carballiño.
  • Un representante da Federación de asociacións de veciños.
  • Unha persoa do Carballiño relacionada coas artes.
 6. DECISIÓN DO XURADO: a decisión do xurado será inapelable e farase pública nun acto que terá lugar o día 23 de decembro de 2015 na Praza do Emigrante durante a visita de Papa Noel. Se o tempo non o permite será no Salón de Plenos do Concello.
 7. ACEPTACIÓN DAS BASES: a inscrición no concurso levará implícita a aceptación das presentes bases.
 8. PREMIOS: establécense os seguintes premios:
  • Achegados polo Concello do Carballiño
  • 1º Premio: 200 euros
  • 2º Premio: 150 euros
  • 3º Premio: 100 euros
  • Accésit de 250 euros para a Praza de Abastos pola súa participación a condición de que decoren os postos.
   Achegados polo Centro Comercial Aberto do Carballiño para os seus establecementos asociados
  • 1º Premio: 150 euros
  • 2º Premio: 100 euros
  • 3º Premio: 50 euros
 9. Todos os premiados recibirán un diploma acreditativo da distinción.
 10. Os premios poderán ser acumulables independentemente da entidade que os achega.