Concello Praza Maior 1, 32500, O Carballino · Teléfono: 988 530 007

Delegación de competencias